Ovlašteni stalni sudski tumač za francuski jezik

Banja Luka
Telefon : +387 66 881 810
E-mail : natasa.kleut@gmail.com

Nataša Kleut Francuski jezik

Rođena sam u Sarajevu.

Završila sam Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci na Studijskom programu francuskog jezika i književnosti (profesor francuskog jezika i književnosti, 240 ECTS).

Položila sam međunarodni priznati ispit francuskog jezika što mi je omogućilo da predajem francuski jezik u školi stranih jezika „Marko Polo” iz Banja Luke. U okviru studija sam bila na praksi iz Metodike nastave francuskog jezika u vrtiću Dobar dan u Banjoj Luci, u OŠ „ Mladen Stojanović ” u Laktašima i u Gimnaziji u Banjoj Luci. Ova praksa kao i moj rad u Marku Polu su mi omogućili da se upoznam sa vaspitno-obrazovnim radom sa različitim uzrastima.

Radila sam kao profesor francuskog jezika u Gimnaziji u Gradišci i JU SŠC „ĐURO RADMANOVIĆ“, Novi Grad. Zahvaljujuci Francuskom institutu u Banjoj Luci dobila sam licencu za ispitivača za međunarodno priznate ispite za francuski jezik A1, A2, B1, B2 na seminaru koji je organizovala Francuska ambasada u Sarajevu. Položila sam ispit za stalnog sudskog tumača za francuski jezik.

Učestvovala sam na jednomjesečnim volonterskim kampovima u Francuskoj, u Parizu i Mecu što mi je omogućilo da usavršim francuski jezik. Ukazano mi je povjerenje Rempart organizacije koja se bavi očuvanjem kulturne baštine Francuske, dobila sam radno mjesto animatora u Parizu.

Radila sam kao prevodilac na Međunarodnom festivalu prijateljstva u Goraždu. Zahvaljujući odluci Ministarstva prosvjete, sa četiri odslušana semestra mogu predavati i latinski jezik. Zahvaljujući ambasadi Francuske u Bosni i Hercegovini, ove godine sam prošla i stručno usavršavanje u Centru modernih pristupa jezicima i medijima, Cavilam, u Višiju, u Francuskoj. Služim se još sa engleskim, španskim i italijanskim jezikom.

Usluge :

PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA